One Stop Clinic Antwerp / Uw tijd is even kostbaar als de onze.

Daarom combineren we het eerste en tweede consult samen met het bezoek aan andere collegae om zo snel alle resultaten klaar te hebben. Zo verliest u geen tijd om dit allemaal zelf te organiseren en wij hebben alle resultaten op tijd.

U belt voor een eerste afspraak en krijgt gelijk heel wat informatie en taken om uit te voeren.

U krijgt een uitgebreide vragenlijst toegestuurd die we graag volledig ingevuld voor het intakeconsult teruggestuurd krijgen. U krijg gelijk ook aanvraagformulieren voor bloed-en urine analyse en voor radiologische onderzoeken.

Het intakeconsult

Op de ochtend van het intakeconsult voert u het volgende uit.

U heeft een aanvraagformulier gekregen voor een bloed-en urine analyse en meldt zich hier mee nuchter aan, in het bezit van uw 24u urinecollectie, in het afnamecentrum van het labo.

U kreeg aanvraagformulieren voor radiologische onderzoeken en meldt zich aan bij een competent team radiologen. In functie van uw leeftijd en geslacht worden volgende onderzoeken uitgevoerd : een echografie schildklier, een echografie prostaat, een mammografie en een echografie van de borsten en een meting van de botdichtheid.

Pas na de bloedafname en het bezoek aan de radiologen komt u op het intakeconsult.

Het intakeconsult is een verkennend gesprek met de door u ingevulde vragenlijst als leidraad. Er wordt ingegaan op de door u opgegeven reden tot consulteren, alsook uw medische voorgeschiedenis, uw levenstijl en gewoonten.

 

De tweede sessie

De tweede sessie volgt een maand op het intakeconsult. Die tijd is nodig om de resultaten van de bloed-en urine analyse ter beschikking te hebben alsook de bevindingen van de radioloog.

Dit consult wordt vooraf gegaan door een presentatie die ongeveer 90 minuten duurt en bijgewoond wordt door minimaal 3 en maximaal 8 patiënten. Deze presentatie is noodzakelijk om u de werking van hormonen uit te leggen en om u een inzicht te geven in het fenomeen van auto-immuunaandoeningen. Zo krijgt u inzicht in uw eigen problematiek alsook in de behandelingsmethode.

Na de presentatie wordt u individueel gezien en worden alle onderzoeksresultaten met u besproken. En wordt het behandelingsplan opgesteld met te volgen voedingsadviezen, de vereiste voedingssupplementen of suppletie alsook de te volgen hormonale substitutie.

De opvolgconsulten

Nadien volgen de opvolgconsulten zich op om de drie maanden telkens vooraf gegaan met bloed- en urine analyses. Na het vierde opvolgconsult komt u nog tweemaal per jaar op consult.

 

Evidence Based Medicine

Vroeger had een arts een volledige diagnostisch en therapeutische vrijheid en hoefde de arts alleen te handelen als een goede huisvader. Er moest niet eens wetenschappelijk bewezen worden dat een behandeling wel degelijk werkte. Dit leidde vaak tot misbruik van de therapeutische vrijheid en tot situaties waar men niet meer van geneeskunde kan spreken.

Tegenwoordig moet alle beoefende geneeskunde Evidence Based Medicine zijn. Dit houdt in dat het ganse handelen van een arts moet kunnen onderbouwd worden met wetenschappelijke studies die reeds gepubliceerd zijn in de klassieke erkende medische tijdschriften. Deze tijdschriften zijn bijvoorbeeld : JAMA, Thyroid, The Britisch Journal of Medicine, The Lancet….

Het werk van Dr Van Bogaert is dus uiteraard ook Evidence Based Medicine. De studies waarop haar werk gebaseerd zijn, komen uit tijdschriften van verschillende specialiteiten, zoals : endocrinologie, neurologie, klinische biologie, cancerologie, cardiologie, gynaecologie, psychiatrie en vooral immunologie. Ze werkt overkoepelend om de patiënt in zijn geheel te benaderen.

De onderbouwende studies zijn dus toegankelijk voor elke arts. Het zijn dus steeds recente studies waarmee gewerkt wordt. Dit houdt in dat u steeds behandeld wordt volgens de laatste stand van zaken. Dr Van Bogaert biedt u een geneeskunde aan volgens de laatste nieuwe inzichten in de wetenschap.