Vetzuren profiel

gecombineerd met een klasssiek lipiden profiel

Wat is het nut van vetzuren?

Vetzuren spelen een zeer belangrijke rol. Ze komen tussen in het remmen van ontstekingsreakties. Ze spelen een belangrijke rol in de structuur van de celwand en dus ook het functioneren van de cel. Ze hebben een antistollings werking, ze spelen in op de bloedvatenverwijdering en ga zo maar door.

Tekorten en onevenwichten in het vetzuurprofiel komen erg vaak voor. Ze geven niet dadelijk symptonen maar hebben wel ernstige gevolgen zoals kanker, hart- en bloedvatenaandoeningen.

Onderzoeken

Het onderzoek gebeurt op een nuchter bloedstaal. Men voert een klassiek lipiden onderzoek uit : LDL cholesterol, HDL cholesterol, apoproteïne B en A1.

Het vetzuurprofiel richt zich op vier grote groepen vetzuren:

  1. de verzadigde vetzuren
  2. de mono-onververzadigde vetzuren
  3. de poly-onverzadigde vetzuren
  4. de transvetzuren

De resultaten worden weergegeven in een grafiek. Deze toont u visueel wat er mis gaat en ook later als het na correctie weer in orde komt. De grafiek is altijd sprekender dan cijfers.

 

Behandeling

U krijgt voedingsadvies, specifiek voor uw probleem, maar vaak is het probleem met een aanpassing van de voeding alleen niet weg te werken.

Daarom worden de vetzuren die u tekort komt, apart en in hoge dosis voorgeschreven. Na 3 maanden wordt de test overgedaan om te controleren of het vetzurenprofiel genormaliseerd is.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Personen die uit een familie komen met kankergevallen, hart- en bloedvatenaandoeningen en suikerzieken. Tevens personen die zelf last hebben

van ontstekingsprocessen : huidaandoeningen, gewrichtsaandoeningen of gewoon personen die preventief te werk willen gaan door hun verouderingsproces te vertragen.