Oxidatieve stress

Ons lichaam is een grote en complexe chemische fabriek. Bij een boel van die chemische reacties komen vrije radicalen vrij. Dit zijn moleculen met een sterke oxiderende werking. Ze vallen andere moleculen en genen aan.

Genen zijn complexe molecules, ze zitten in de celkern en bevatten ons erfelijk materiaal, ze zijn de computer van onze cellen en dus van ons lichaam.

Een molecule die oxideert, verandert van structuur. Dit houdt in dat oxidantia (oxiderende stoffen) de eigenschappen van een cel kunnen veranderen als ze de genen aanvallen en van structuur doen veranderen. Zo ontstaat onder andere kanker.

Normaal neemt ons lichaam voldoende anti-oxydantia op uit onze voeding om deze oxidantia te neutraliseren. Deze anti-oxidantia zijn bijvoorbeeld vitaminen, oligo-elementen, vetzuren of aminozuren. De productie van oxidantia en de opname van anti-oxidantia moeten steeds in evenwicht zijn. Van zodra iemand teveel oxidantia produceert gaat het fout. Vaak is dit ook erfelijk bepaald, zodat er echte “kankerfamilies” bestaan. Anderzijds kan het zo zijn dat personen een onevenwicht en eenzijdige voeding hebben waardoor ze te weinig anti-oxidantia binnen krijgen. Ook kunnen er opnamestoornissen bestaan ter hoogte van de darm zodat de nodige antioxidantia niet uit de voeding kunnen opgenomen worden.

Onderzoeken

Men gaat de anti-oxiderende kracht van het bloed na. Hiervoor bepaalt men enzymen die in het antioxiderend proces tussenkomen en de antioxidantia die de vrije radicalen moeten neutraliseren.
Tevens meet men de onrechtstreekse aanwijzingen van biochemisch oxydatief letsel.

Dus men gaat de reeds aangerichte schade opsporen. Schade die in de richting van volgende aandoeningen kan wijzen : kanker, hart- en bloedvatenziektes, diabetes en onstekingsprocessen. Maar ook de schade aangericht door overdreven training en toxische zaken zoals roken, alcohol en vervuiling.

De resultaten worden in een grafiek weergegeven. Deze toont in visueel aan wat er fout gaat.

Behandeling

Eerst en vooral krijgt u voedingsadvies, specifiek voor uw probleem. Vaak zijn de tekorten in oxiderende kracht zo groot dat het met voeding alleen niet goed te maken is. De tekorten worden daarom opgevuld met hoge dosissen van precies die anti-oxidentia die u tekort komt. Opnieuw gaat het hier om maatwerk – precies op maat voor u.

Het is echter niet zo dat men dan maar best uit voorzorg flink wat vitaminen en mineralen slikt. Vitamines en mineralen in overdosis zijn ook schadelijk. Alle waarden, ook van vitamines en mineralen moeten steeds binnen fysioligsche waarden blijven. Uiteraard wordt de test na 3 maanden overgedaan om te bekijken of het oxidatieve stressprofiel genormaliseerd is.

Wie komt in aanmerking?

Personen in wiens familie kanker en diabetes voorkomt, maar ook personen die zelf lijden aan een hart- en bloedvatenaandoeningen of diabetes.

Ook personen die van zichzelf een vermoeden hebben dat hun oxidatieve stress verhoogd zou kunnen zijn, zoals intensieve

sporters, rokers, personen die wonen of werken in een vervuilde omgeving of lijden aan ontstekingsprocessen zoals psoriasis en arthritis.

Tenslotte die personen die hun verouderingsproces wensen te optimaliseren.