Onderzoek

Het bepalen van hormonale tekorten gebeurt met een nuchtere, ochtendlijke bloedanalyse gecombineerd met een 24u urine collectie.
De beide analyses zijn noodzakelijk omdat ze complementaire informatie bevatten en men zeker niet alleen mag voortgaand op de resultaten van een bloedanalyse om een goede diagnose te stellen en een behandeling te bepalen.

Een bloedafname is een momentopname van wat er in het lichaam gebeurt. Veel hormonen worden maar op een bepaald tijdstip van de dag geproduceerd en zelfs diegenen die continu geproduceerd worden, kennen een cyclische vrijzetting. Zo heeft bijvoorbeeld testosterone om de twee uur een dal en een piekwaarde.

De urineanalyse daarentegen geeft een overzicht van wat u produceert op een hele dag en nacht. In de urine zijn bepaalde hormonen in hun oorspronkelijke vorm terug te vinden en van andere vindt men nog alleen de afbraakproducten of metabolieten. Een metaboliet geeft dan onrechtstreekse informatie over het productievermogen van een hormoon. Daarom worden de twee analyses altijd gecombineerd.