Hoe verlopen de raadplegingen

One Stop Clinic Antwerp

Uw tijd is even kostbaar als de onze.

Daarom combineren we samen met het eerste en tweede consult bezoeken aan andere collega’s om alle onderzoeken die zullen leiden tot een diagnose, zo snel als mogelijk voor elkaar te krijgen.

U verliest geen extra tijd om alles zelf te organiseren en wij hebben alle resultaten op tijd.

Het eerste consult op vrijdagochtend
Alle eerste consulten worden op vrijdagochtend georganiseerd.
Bij het maken van de afspraak krijgt de patiënt een uitgebreide vragenlijst thuisgestuurd, per post of per E-mail, dewelke volledig ingevuld, één week voor de afspraak, dient teruggestuurd te worden.

 

Per post krijgt u dan meteen enkele aanvragen tot onderzoeken thuisgestuurd :

  1. Een aanvraagformulier voor bloed – en urine analyse.
    Hiermee meldt u zich nuchter aan bij het laboratorium, in het bezit van uw 24 uur urine collectie, voor een bloedafname. U doet dit de ochtend voor u op het eerste consult komt. Het laboratorium bevindt zich op wandel afstand van het Wellcare Office.
  2. Een aanvraag formulier voor radiologische onderzoeken.
    Hiermee biedt u zich, voor of na het eerste consult, aan bij een zeer ervaren en competent team radiologen. De radiologie praktijk bevindt zich eveneens op wandelafstand van het Wellcare Office. In functie van uw leeftijd en geslacht worden volgende onderzoeken uitgevoerd : een echografie schildklier, een echografie prostaat, mammografie en een echografie van de borsten, en een meting van de botdichtheid.

 

Pas na het bezoek aan het laboratorium en de radiologen komt u bij het Wellcare Office, voor uw eerste consult.

Het eerste consult is een verkennend gesprek met een uitgebreide bevraging naar de algemene toestand van de patiënt aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst. Er wordt diep ingegaan op uw klachten en uw symptomen, de aandoeningen waaraan u lijdt en de medicatie die u neemt ook wordt uw medische voorgeschiedenis in detail besproken. Tevens worden uw levensstijl en uw gewoonten worden onder de loep genomen.

Daarna wordt u grondig onderzocht
Het is belangrijk om ook uw erfelijke bagage goed te kunnen inschatten aan de hand van familiaal voorkomende aandoeningen.

Het tweede consult op vrijdag middag

De tweede afspraak is één maand na uw eerste consult. Die tijd is nodig om de resultaten van de bloed – en urine analyse volledig ter beschikking te hebben. Alsook om over het protocol van de radiologische onderzoeken te kunnen beschikken.

Het tweede consult begint met een presentatie die 75 minuten duurt en gegeven wordt voor een groep van maximaal 5 patiënten. Deze presentatie is noodzakelijk om u te laten begrijpen wat anti aging geneeskunde of integratieve geneeskunde is en hoe er gewerkt wordt. Zo krijgt u inzicht in de uw resultaten en kan u zelf uw eigen problematiek situeren.

Na de presentatie kan het zijn dat u nog voor een gecombineerd onderzoek naar een ziekenhuis vlakbij moet. Indien dit het geval is, wordt u hiervan op voorhand op de hoogte gebracht. Dit zal dan zijn voor een scintigrafie van uw schildklier indien er op de echografie zaken werden vastgesteld die verder onderzoek vergen.

Nadien wordt u individueel gezien en worden alle onderzoeksresultaten in detail met u besproken. Er wordt overgegaan tot het uitstippelen van een behandelingsplan en het bepalen van de opvolgconsulten.

Het behandelingsplan bestaat uit voedingsraadgevingen, bepaling van de voedingssupplementen die ingenomen dienen te worden en de te volgen hormonentherapie, indien nodig, het plannen van bijkomende testen en onderzoeken om uw problematiek volledig in kaart te kunnen brengen . Uiteraard is dit volledig in samenspraak met de patiënt en wordt er rekening gehouden met wat de patiënt niet wil of kan doen.

Nadien wordt een opvolgingsschema gekozen met de controle tijdstippen. Deze controle tijdstippen gaan steeds gepaard met laboratorium onderzoeken en gebeuren het eerste jaar om de 3 maanden, tenzij er extra onderzoeken dienen te gebeuren maar dit wordt besproken tijdens het uitstippelen van het behandelingsplan.

Vanaf het tweede jaar komt u nog tweemaal per jaar op controle.